Slovensko activityonline.sk

Jak hrát

Nejprve si kliknutím na příslušné karty vyberte, které kategorie chcete hrát – pantomima, kreslení, popisování. Lze jich vybrat i více najednou.

Pantomima – slovo se snažíte předvést ostatním. Nesmíte vydávat žádné zvuky, ani používat předměty nebo na ně ukazovat. Můžete ale ukazovat na části svého těla.

Kreslení – slovo se snažíte ostatním nakreslit. Nesmíte kreslit písmena ani čísla, nesmíte mluvit ani gestikulovat.

Popisování – slovo se snažíte ostatním popsat. Nesmíte použít dané slovo, ani jeho části, kořen a slova od něj odvozená.

Určete, který hráč začne předvádět, kreslit nebo popisovat. Ten poté zvolí „ZAČÍT HRÁT“ a tím se mu zobrazí jedno slovo z každé vybrané kategorie.

Ostatní se snaží slovo uhádnout. Hráč, který uhodne, získává bod a jde na řadu jako další. Pokud neuhodne nikdo, je na řadě v pořadí další hráč.

Pokud před spuštěním hry vyberete volbu „Hrát s časovým limitem“, ve hře vám přibude možnost „SPUSTIT ČAS“, která začne odpočítávat časový limit (100 sekund) pro jedno kolo.

Hru může hrát neomezený počet hráčů. Můžete hrát jako jednotlivci, případně se můžete rozdělit do družstev.

Pokud se rozhodnete pro rozdělení do družstev, tak hráč, který je na řadě, předvádí, kreslí či popisuje vybraný pojem pouze svému družstvu. Když vaše družstvo uhodne, získáváte bod a jde na řadu družstvo další. V opačném případě bod nezískáváte a na řadě je opět další družstvo.